PROMAG - Kopalnia dolomitu PODLEŚNA. Lokalizacja: Siewierz. Oferujemy: dolomit, kruszywa dolomitowe, nawozy, tłuczeń, wapno nawozowe, wapno nawozowe magnezowe, wapno nawozowe węglanowe, żwir, grysy, mieszanki.

Wapno nawozowe zawierające magnez odmiana 05

Oferujemy Państwu wapno nawozowe zawierajace magnez odmiana 05 o zawartości CaO + MgO powyżej 45% w tym MgO powyżej 17%.

W/w wapno produkowane jest z ekologicznie czystego złoża dolomitu dewońskiego i triasowego "Podleśna".

Nasz produkt posiada wyjątkowo korzystne właściwości chemiczne potwierdzone bardzo pozytywną opinią INSTYTUTU UPRAW, NAWOŻENIA i GLEBOZNAWSTWA w PUŁAWACH podpisaną przez Prof. dr hab. MARIUSZ FOTYMĘ.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Produkcji Rolniczej wydało dopuszczenie do obrotu i stosowania w/w wapna nawozowego w rolnictwie.

Nawóz produkowany jest zgodnie z normą zatwierdzoną przez Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach i jest na bieżąco badany przez OSChR w Gliwicach.

Dolomit to gwarancja:

Stosując dolomit:

Wrażliwość roślin na kwaśny odczyn gleby:

Ilości zalecane:

Zalecane dawki mogą nie uregulować w pełni odczynu gleb, na których wapniowanie jest konieczne, dlatego w razie utrzymywania się kwaśnego odczynu należy po kilku miesiącach powtórzyć nawożenie. Badania stopnia zakwaszenia gleby prowadzą Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze i Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Terminy stosowania:

Na użytkach zielonych można wysiewać nawóz jesienią po skoszeniu trawy lub wczesną wiosną.

Przechowywanie:

Dłuższe przechowywanie nie wpływa na obniżenie właściwości wapna.